Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

logo news

Ο Ναυτικός όμιλος Ιωαννίνων, καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία των εγκαταστάσεων του Ομίλου, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00, με θέματα ημερησίας διάταξης:
• Έγκριση οικονομικού απολογισμού περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022.
• Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022.
• Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
• Διοικητικός απολογισμός περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022.
Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι την Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας

"Ακολουθήστε μας" και πατήστε "Μου αρέσει"
Scroll to Top